אפיית מצות

עיבוד בידיים

באפיית מצות יד ללא פינר האתגר הְְֶוא גדול, כי בצק לא מעובד עלול להחמיץ. איך אופים מצות בעיבוד ידני, נלמד בסרטון מספר 5
נגן וידאו

סרטוני הדרכה נוספים

מקלות

שימוש במקלות עטופי נייר חד פעמי מדוע ולמה