אפיית מצות

מקום האפיה

אפיה במקום מוצל וקריר

אפיה במקום מוצל וקריר

מקום האפיה

הרב שמואל הולשטיין

הרב שמואל הולשטיין

א. היות וחום ממהר את חימוץ הבצק יש ללוש את הבצק על כל השלבים השונים במקום קריר שאינו חם .
ב. אין ללוש ביום תחת כיפת השמים , ולא ליד חלונות שקרני השמש עלולים לחדור דרכם . לכן האופים במשך היום יש להם לכסות את כל החלונות שבחדר העריכה .
ג. תנור האפייה פולט חום רב, על כן יש להתרחק ממנו עד למקום שחומו אינו מורגש בו כלל. ואם התנור גדול מאוד לא יניחו את התנור בחדר בו לשים ועורכים את הבצק, אלא יניחוהו בחדר אחר.