אפיית מצות

ציוד לאפיית מצות

נייר לעיטוף מקלות

נייר חתוך באורך מטר לעיטוף המקלות לפני הכנסתן עם המצות לתנור