אפיית מצות

הפרשת חלה

הפרשת חלה לאחר האפיה

הפרשת חלה לאחר האפיה

הפרשת חלה

הרב שמואל הולשטיין

הרב שמואל הולשטיין

א. כאמור, אין לשין עיסות גדולות עד כדי כך שיהיו חייבות בחלה, כך שאין מפרישים מהם. אולם לאחר האפייה יצרף בכלי אחד את כל המצות, ובמידה ויש בהם שיעור 77 חלה כלל חלה, יפריש.
ב. אם אופים מספר משפחות יחדיו, וכל משפחה נוטלת פחות משיעור חלה, יצרפו את המצות בכלי אחד, ויפרישו חלה ללא ברכה.