אפיית מצות

הניקיון

חובת הקפדה על ניקיון סביבת העבודה

חובת הקפדה על ניקיון סביבת העבודה

הניקיון

הרב שמואל הולשטיין

הרב שמואל הולשטיין

א. הניקיון הינו השלב החשוב ביותר שישנו באפייה, שכן עלולים להשאר פירורים מעיסה אחת לשניה. בזמן שמנקה יכוון לקיים מצות עשה של "ושמרתם את המצות".
ב. הניקיון צריך להיות יסודי עד שלא יישאר אף פירור, וינגב היטב את כל הכלים.
ג. את הידיים יש לשפשף היטב מכל הכיוונים עד שידע בוודאות שלא נשאר אף פירור דבוק בידיו.
ד. הכלל החשוב ביותר בניקיון הוא – לאחר שמנקים כלי כלשהו או את הידיים, יש לבדוק היטב כי אכן הניקיון היה מספיק.
ה. יש לנקות היטב היטב כל כלי שמשתמשים בו, בכל י"ח דקות.
ו. ישתמשו רק בכלים שניתן לנקותם היטב. על כן יש להקפיד להשתמש בכלים ללא חריצים מפני שלא ניתן לנקות בתוכם.
ז. כל העוסקים בבצק יקצצו ציפורני ידיהם היטב לפני תחילת העבודה, מפני שהניקיון תחת הציפורניים קשה באופן מיוחד.
ח. המשתמשים בפינערים לעיבוד, ראוי שישימו שקית ניילון על ציר המוט ויחליפוהו כל ח"י רגעים, היות וקשה מאוד לנקות את הציר.
ט. את הרעדלרים (המחוררים) יש להקפיד באופן מיוחד לנקות היטב. ניתן לנקותם בעזרת מברשת פלדה בחוזקה ולוודא כי לא נשארו פירורים כלל, או ללבנם באש כך שכל פירור
שנשאר נשרף, אולם אז יש צורך להמתין זמן רב עד שיתקרר לחלוטין כדי שלא יחמם את הבצק.
י. כיוון שקשה לחורר על גבי מתכת ולנקותה, נהגו רבים לחורר את המצות על גבי נייר ולהחליפו כל ח"י רגעים.
יא. אם נפל כלי על הרצפה ישטוף אותו לפני המשך העבודה איתו.