אפיית מצות

האפיה

דיני האפיה מעת הכנסת המצות לתנור והטיפול בהם לאחר הוצאתם מהתנור

דיני האפיה מעת הכנסת המצות לתנור והטיפול בהם לאחר הוצאתם מהתנור

האפיה

הרב שמואל הולשטיין

הרב שמואל הולשטיין

א. הכנסת המצות לתנור נעשית בדרך כלל על גבי מקלות. מקל זה יש להחליף בכל פעם, והיות ועלולים להדבק בו פירורים יש שמכניסים על ידו מצות לתנור כדי שיתקרר. ניקוי זה ייעשה על ידי נייר לנקותו היטב לאחר כל פעם שהוכנסו על ידו מצות לתנור שיוף ביסודיות, והמהדרין עוטפים את המקל בנייר, ואת הנייר מחליפים בכל פעם.
ב. העוטפים את המקלות בנייר יקפידו לשטוף ידיהם קודם תחילת עבודתם.
ג. הנחת המצות על המקל בצורה טובה חוסכת שאלות ובעיות באפייה, מפני שהנחתם בצורה לא טובה גורמת להתקפלות המצות. לכן יש להניח את המצות על המקל מתוחות היטב, ובלא שייגעו אחת בשנייה.
ד. אין להשהות את המצות שעל המקל מול פתח התנור אפילו רגע אחד, שכן המצות מתחממות מהחום היוצא מן התנור. על כן יש לאופה להחליט היכן רוצה להניח את המצות בתנור קודם שלוקח את המקל מהמחוררים, ואז יוכל להכניס את המצות בלא המתנה כלל.
ה. לאחר הנחת המצות בתנור, אין להעבירן ממקום למקום עד שיקרמו פניהן.
ו. היות וידי האופה מתחממות מאוד מחום התנור, אסור לו לגעת בבצק, אפילו אם ידיו נקיות, לפני שיקררם במים.
ז. מצה שנכפלה בתנור, יש לשבור את החלק הכפול וכן שני סנטימטר מסביב, ושאר המצה מותרת. וכן הדין בשתי מצות שנגעו זו בזו ועלתה אחת קצת על השניה.
ח. מצה שהתנפחה בתנור אסורה, אך על פי רוב הנפיחויות המצויות במצות הדקות, ובגדר המדויק של נפיחות האוסרת יש להיוועץ בתלמיד ("האשכנזיות") הינן כשרות חכם הבקי בהלכות אלו, ובייחוד במצות הרכות.
ט. אם אפשר, טוב שיהיו שתי מרדות להוצאת המצות המוכנות מהתנור, כשאחת תשמש להוצאת המצות הנפוחות והכפולות.
י. התנור המשמש לאפיית המצות חייב להיות בטמפרטורה גבוהה, על מנת שהמצות ייאפו בלי שיחמיצו קודם מחומו, במידה ואינו חם בכדי לאפות מיד. לכן ידאג להסיק את התנור היטב קודם תחילת האפייה.
יא. את המצות המוכנות אין להניח בחדר העריכה היות ויש שם קמח באוויר שעלול להדבק במצות.