אפיית מצות

הרב שמואל הולשטיין

מדריך הלכתי ומעשי

מדריך הלכתי לאפיית מצות יד, מסודר מפורט עם סרטוני הדרכה קצרים מעניינים וממוקדים