חותך בצק לאפיית מצות 
עשוי ממקשה אחת על מנת לאפשר נקיון יסודי

לפרטים – טלפון 054-6713793