הזמינו אפיית מצות בקהילה, אפיית מצות במשפחה או בבית הספר שלכם.

ניתן גם לעשות "חבורה" של אפיית מצות במקום שלכם.

לפרטים – טלפון 054-6713793