הלכות אפיית מצות

חוברת בהלכות אפיית מצות מלווה בתמונות

מאת הרב שמואל הולשטיין

מדריך הלכתי
לאפיית מצות יד

מאת הרב שמואל הולשטיין

שימוש במים מינרליים למים שלנו

מאת הרב שמואל הולשטיין

Halachot
of hand baked matzot

Doc file

עוד באתר

אפיית מצות בקהילה 

אפיית מצות חוויתית לילדים

ציוד לאפיית מצות