חותך בצק לאפיית מצות 
עשוי ממקשה אחת על מנת לאפשר נקיון יסודי